2014/01/09

Decorations with chocolate - Dekoracije sa cokoladom1.  White - dark rolls of chocolate
           - Belo - crne rolne od cokolade

2.  Use a Zester for Chocolate Curls
           - Kako praviti cokoladne "lokne"

3.  How to make figure of chocolate? Put melted chocolate in cooking syringe and draw pictures on wax paper. When chocolate is hardened, remove it from paper and use your chocolate decoration.
         - Kako praviti figure od cokolade? Otopljenu čokoladu staviti u kuvarski špric i crtajte slike na papiru za pečenje. Kada se stvrdne čokolada , uklonite je sa papira i koristite čokoladnu dekoraciju .

and beautiful white chocolate lace
      - i predivna čokoladna čipka

4.  Leaf of chocolate can make if you put melted chocolate on leaf of flower and leave to hardened. Then remove leaf of flower and use your chocolate leaf. here is chocolate flower of chocolate leafs.
      - List od čokolade možete napraviti ako stavite otopljenu čokoladu na list od cveta i ostavite da se stvrdne . Zatim uklonite list cveta i koristite čokoladni list . Ovde je čokoladni cvet od čokoladnih listića .


No comments:

Post a Comment