2014/05/09

Season of strawberries - Sezona jagodaSeason of strawberries
Sezona jagoda

Let strawberries decorate your home. Here is some ideas – Dozvolite jagodama da ukrase vas dom. Evo nekih ideja


-  Make car with strawberry and banana. Your children will love it, but its like nice decoration for all of us – Napravite automobilcice od jagoda i banana. Vasa deca ce ih voleti, ali to je lepa deoracija za sve nas

- New Year was a long time ago. Remind children and all of us to the beautiful Santa – Nova godina je bila daaavno. Potsetite decu, i sve nas na prelepog Deda Mraza


- Make cupcake with strawberries or or serve strawberries in the form of a flower – Napravite kolac sa jagodama ili posluzite jagode u obliku cveta
- Simple but very decorative way to serve strawberries – Jednostavan ali vrlo dekorativan nacin za sluzenje jagoda
- Fill strawberries with chocolate or Nutella – popunite , filujte jagode cokoladom ili Nutellom
- Decorate strawberries with chocolate – Ukrasite jagode cokoladom

- ... or simply dip it in melted chocolate - ...ili ih jednostavno umocite u rastopljenu cokoladu

- Anyway find your own way to serve this tasty and healthy fruits – U svakom slucaju nadjite svoj sopstveni nacin sluzenja ovog ukusnog i zdravog voca
 

No comments:

Post a Comment