2015/02/04

Bowls - CinijeBowls
Cinije

Today is a day for bowls. All of us like bowls – bowls on the table, bowls on the dresser, bowls ... bowls ... to put there more necessary or unnecessary whatnots. Let go to the trip of interesting bowls everyone can make in home.
Danas je dan za cinije. Svi mi volimo cinije – cinije na stolu, cinije na komodi, cinije ... cinije ... da u njih stavimo gomilu potrebnih ili nepotrebnih sitnica. Podjimo na put interesantnih "cinija" koje svako od nas moze napraviti sam u svom domu.     1.  First, we can make the bowl of sand. It's easy: put in some container glue and sand. Mix that to combine into the thick mass and then pour onto the balloon. Leave to dry. See what we get. Interesting and beautiful, isn't it? Not difficult and it's cheap
       Prvo, mozemo napraviti ciniju od peska. Lako je: sipajmo pesak i lepak u posudu. Izmesajmo da se dobije gusta ujednacena masa a zatim masu sipati preko naduvanog balona. Ostaviti da se osusi. Vidite sta smo dobili. Interesantno i lepo, zar ne. nije tesko a i jeftino je.

 2.   Now colorful bowl of confetti. Paint out the balloon with glue and While the glue is still wet, sprinkle confetti on it. Leave to dry and repeat procedure again (paint out the glue over the confetti and sprinkle confetti on it and leave to dry). When bowl is dry, we can mold the bowl with scissors. One more beautiful and easy to make bowl.
A sada jedna lepa koloritna cinija od konfeta. Premazite balon lepkom i dok je lepak jos mokar pospite konfete po njemu. Ostavite da se osusi pa ponovite postupak (premazite nalepljene konfete lepkom i ponovo pospite konfete – ovo je da cinija bude cvrsca – i ostavite da se osusi). Kada je cinija suva mozemo je oblikovati makazama. Jos jedna lepa i laka da se napravi, cinija.

3. Now one glittering bowl. This bowl make on the same method like the confetti bowl. Instead, confetti uses glitter. As a glitter is smaller then confetti you can mix glue and glitter as we make a sand bowl and spread with that mass the balloon. That is an easiest way.
Sada napravimo jednu sjajnu ciniju. Ova cinija se pravi isto kao cinija od konfeta samo umesto konfeta uzimamo sjaj. Kako je sjaj mnogo sitniji od konfeta laksi nacin je da sjaj pomesamo sa lepkom kao sto smo pravili ciniju sa peskom i tom masom premazimo balon. Ovo je laksi nacin.

4.  Rope bowl. For this bowl you need rope, glue, foil and one bowl for mold. Put rope into the glue to soak. Bowl we use as a mold wrap with a foil and then put soaked rope over it making a patterns you like. When rope is dry you can use your bowl.
Cinija od konopca. Za ovu ciniju vam je potrebno: konopac, lepak, folija i jedna cinija za model. Stavite konopac u lepak da upije. Ciniju koja sluzi za model obmotajte folijom a zatim natopljenim konopcem pravite po njoj sare koje se vama svidjaju. Kada je konopac suv mozete da koristite vasu ciniju.

5.  Bowl of leaves. This bowl you can make if you soak leaves in glue and put on the mold bowl wrapped with foil. Put a few layers of leaves to your bowl be a firmer.
Cinija od lisca. Ovu ciniju napravite tako sto lisce natopite lepkom i redjajte na ciniju koja vam sluzi kao model a obmotana je folijom. Nalepite vise slojeva lisca kako bi cinija bila cvrsca.


6.   Button bowl. Spread the glue over the balloon and glue the button
Cinija od dugmica. Premazite balon lepkom i zalepite dugmice

Spread the glue over the buttons and glue one more layer of buttons and voila your bowl is ready to use when it dry
Premazite dugmice lepkom i nalepite jos jedan sloj dugmica i evo vasa cinija je spremna da je koristite kada se osusi 


Your button bowl can look like this or in color you like
Vasa cinija od dugmica moze izgledati kao ove ili u boji koju vi volite
7.  Now one more rope bowl, but that bowl we make on different way. Bowl we use as a mold wrap with foil and then envelop it with rope and glue every row with glue gun
Evo jos jedne cinije od konopca, ali ovu pravimo na drugaciji nacin. Ciniju koja nam sluzi kao model obmotamo folijom a zatim oko nje obmotavamo konopac tako da svaki red konopca lepimo jadan za drugi sa pistoljem

8.   Or you can make a little bowl from old CD
Ili mozete napraviti malu ciniju od starog CD

No comments:

Post a Comment